Enhakkore Girls Home

Click here to edit subtitle

23 oktober, 2018

DRINGENDE OPROEP!


Onlangs is er van overheidswege uit een inspectie geweest in het kindertehuis. Hierbij werden de nodige aandachtspunten aangegeven die moesten worden verbeterd. Inmiddels voldoet het huis aan bijna alle eisen. Wel moet er nog een extra personeelslid aangenomen worden. Hiervoor zal een salaris betaald moeten worden en verder is er een harde eis m.b.t. het gebouw. Men wil dat alle trappen aan de buitenzijdes afgesloten worden voor de veiligheid. In theorie zouden kinderen naar beneden kunnen vallen als zij tussen de spijlen terecht komen. De overheid eist dat dit probleem is opgelost om en nabij 1 november 2018. De kosten voor deze verbouwing bedragen $ 1000,-. Dit is omgerekend zo'n € 872,- die we binnen 2 weken bij elkaar moeten zien te krijgen om te voorkomen dat het tehuis wordt gesloten. Wilt u helpen? Maak dan een gift over naar bankrekeningnummer: NL59 INGB 0670 9549 42 ten name van Stichting Tabernacle Ministries o.v.v. "Noodhulp Enhakkore India". Bij voorbaat dank. Laten we met z'n allen strijden voor het behoud van dit kinderhuis.


15 september, 2018

Het is alweer veel te lang geleden dat wij onze laatste update plaatsten op deze website. Door drukte kwamen wij hier helaas niet echt aan toe het afgelopen jaar. Inmiddels wonen in het kinderhuis alleen nog meiden vanwege de Indiase wetgeving die een gemengd huis verbied. Nu wonen er 13 meiden in het huis. We proberen het contact met pastor Kailay te verbeteren qua frequentie en zijn ook begonnen meer financiële steun te verwezenlijken d.m.v. collectes en een sponsorprogramma. De afgelopen weken hebben we ruim € 220,- opgehaald voor de kinderen. Begin oktober zullen we een behoorlijk bedrag naar india kunnen overmaken. 

Een ander ding waar we druk mee zijn  is om te proberen Kailay naar Nederland te krijgen om hem persoonlijk te ontmoeten. Het is de bedoeling dat hij wat zal delen over het huis en op deze manier meer sponsors werft. We proberen vanaf nu ook wat vaker updates te plaatsen op deze website.

8 juni, 2017

Vanwege de voorbereidingen voor de trip naar india is het alweer even geleden dat we een update gaven aangaande het kinderhuis. De afgelopen tijd is er veel gebeurd. Onlangs hebben wij ruim 30 Bijbels in de taal Telegu kunnen afleveren bij pastor Raju, deze zijn bestemd voor de kinderen in het Joy Children Home. Vanavond rond 10 uur is een van onze teamleden vertrokken naar India en zal hier op 9 juni arriveren. Zij heeft bijna 30 schrijfschriften en ongeveer 120 pennen bij zich voor de kinderen en verder alvast nog wat spullen voor op het nieuwe kantoor. Over een week zal Namit, onze Missions Director samen met haar naar Hyderabad afreizen om pastor Raju te ontmoeten en het kinderhuis te bezoeken. Onlangs is besloten het kinderhuis een nieuwe naam te geven. Dit gebeurt in samenspraak met de kinderen die er wonen. Hopelijk vinden we snel een leuke naam.
Sinds halverwege maart van dit jaar waren zowel de waterbron als de toiletvoorzieningen van het huis defect. Inmiddels wordt er druk gewerkt aan een nieuwe sceptic tank en nieuwe watervoorziening. De totale kosten voor de reparaties bedragen ongeveer € 575,-. Een klein deel hiervan is reeds binnen  en een deel hiervan zullen we in India dan ook vast aan Raju overhandigen.
Verder is er op 20 april gestart met de bouw van een 2e etage op het huis waar een kantoor en een multifunctionele trainingsruimte gerealiseerd zal worden. De kosten hiervoor  bedragen circa €2500,-
Uw steun is nog altijd hard nodig! Aan de rechterkant vindt u een korte impressie van de bouw tot nog toe. Binnenkort meer foto's van de gehele bouw 2e etage.

17 mei, 2017

Op 15 juni zal een 2-koppig team van Stichting Tabernacle Ministries afreizen naar Hyderabad om pastor Kailay Raju voor het eerst oog-in-oog te ontmoeten. Daarna zullen zij gezamenlijk het Joy Children Home bezoeken om kennis te maken met de kinderen, de staf en het weeshuis en aankomende kantoor eens goed te bekijken. Het team zal bestaan uit Namit Kohli, de Missions Director van onze stichting en Hendrijntje Schouten. Ons team zal in ieder geval enkele schoolspullen (schriften en pennen) voor de kinderen meenemen en voor een ieder ook nog een bijbel in Telegu, de taal die zij daar spreken en lezen. Verder hopen wij te kunnen bijdragen in de reparatie van de sanitaire voorzieningen.

16 mei, 2017

Vanaf vandaag lanceerden wij deze Nederlandstalige website van het Joy Children Home. Het is de bedoeling deze website op termijn 2-talig te maken; Nederlands / Engels. Alhoewel het er al op begint te lijken is de website nog gedeeltelijk in aanbouw. We werken er hard aan de site zo spoedig mogelijk klaar te maken.
8 juni: Muren worden gebouwd
Dakwerk is klaar!
Pilaren worden geplaatst.